اخبار
مهلت ثبت نام تا ۲۳ آذر ساعت ۱۲ ظهرتمدید شد بازگشت


به گزارش دبیرخانه نخستین سوگواره هنرهای تجسمی  سرخ و سیاه به رنگ عشق به دلیل تماس های مکرر هنرمندان و متقاضیان شرکت در این سوگواره به منظور ثبت تصاویر جدید از

 اربعین 1393 مهلت ارسال آثار تا ساعت 12 ظهر یک شنبه 23 آذر ماه تمدید می گردد .

بدیهی است که این تاریخ به هیچ عنوان تمدید نشده و سایت راس ساعت مقرر (۱۲ ظهر یکشنبه ۲۳ آذر ماه) بسته خواهد شد. دبیرخانه سوگواره تقاضا دارد که تا قبل از اتمام زمان مقرر

هنرمندان گرامی آثار خود را در سایت ارسال نمایند.
تاريخ خبر:  1393/09/20